TURNER LAB

Disruptieve digitalisering dringt in elke sector binnen: stoor zelf of wordt verstoord. Dat credo geldt ook voor management consulting. Onze sector, die zelf zoveel sectoren helpt te innoveren, moet zelf ook innoveren. Turner innoveert voortdurend. Dat doen we in nauwe coproductie met klanten, onder meer in het Turner Lab.

SECA.NU

Strategy Execution & Change Accelerator

Turner wil vooroplopen in de innovatie van strategie-executie zelf. Het veranderen van veranderen dus. Door digitale concepten en middelen: e-change.

Daarom hebben we de Strategy Execution & Change Accelerator gelanceerd. Dit is een online survey die u realtime informatie geeft over de aanwezige executiekracht van uw organisatie, in relatie tot benchmarks. Hiermee kunt u uw strategie-executie versterken en versnellen.

Op SECA.NU vindt u 25 vragen, die een zeer nauwkeurige analyse geven van de volwassenheid in strategie-executie. Dit op vier hoofdvariabelen:
– de volwassenheid van het dagelijks management (managerial excellence).
– de verandering (execution excellence).
– de kwaliteit van de ‘harde’ condities (processen, systemen).
– de kwaliteit van de ‘zachte’ condities (leiderschap, samenwerken).
Deze vier vormen de hoofddimensies van effectieve strategie-executie.

Turner ontwikkelt SECA.NU door, met input van klanten en alle Turner professionals. Nieuwe modules die u kunt verwachten zijn:
• SECA – Interactief. Een e-change module die werkt als een hefboom in het opbouwen van betrokkenheid.
• SECA – Data. Een module die het mogelijk maakt samen data te analyseren.
• SECA – Innovatie. Een module die toegang geeft tot een database met nieuwe businessmodellen.

Geïnspireerd geraakt? Neem dan contact op met:

Jacques Pijl

Innovatieve businessmodellen

Nieuwe kansen voor professionele dienstverleners

Turner werkt samen met wetenschappelijke instituten. We nemen deel aan een onderzoek naar nieuwe businessmodellen voor de sector van professionele dienstverleners. Zoals: consulting, advocatenkantoren, accountants, fiscalisten, ingenieursbureaus, laboratoria. Deze worden ook wel ‘professional service firms’ (PSF) genoemd. De inzet van Turner hierbij is om de PSF’s uit onze eigen klantgroep te helpen innoveren en om zichzelf te innoveren.

Het wetenschappelijk onderzoek vindt plaats onder leiding van prof.dr. Henk Volberda en het professional services research team van de Erasmus Universiteit. In het Turner lab geven we een samenvatting van de onderzoeksvraag. En we roepen onze klanten van binnen en buiten de professionele dienstverlening op tot het geven van reacties en het aandragen van onderzoeksvragen.

Het onderzoeksteam wil weten hoe professionele dienstverlening in de toekomst eruit zal zien. Het team wil ook de innovaties identificeren die het meeste voordeel zullen brengen voor professionals en hun cliënten. Dat vraagt diepgaand inzicht in de impact van ‘game changing trends’ en het adresseren van vragen als:
• Hoe kunnen nieuwe technologieën, zoals cloud computing, big data en artificiële
Intelligentie, succesvol worden toegepast in professionele dienstverlening?
• Hoe zullen professional service firms nieuwe generaties van professionals aantrekken, behouden, motiveren en evalueren?
• Welke businessmodellen hebben kans op duurzaam succes?

Resultaten die we graag aan u rapporteren:
• Nieuwe businessmodellen en het inzicht welke innovaties bijdragen aan het ontwerp van succesvolle groeistrategieën te ontwerpen.
• Innovatieve proposities en processen die de professional service firms in staat stellen om
concurrentievoordeel op te bouwen.
• De reputatie van PSF’s bij cliënten en op de arbeidsmarkt. Het project zal de deelnemende professional service firms positioneren als ‘thought leaders’ en effectieve innovators.

Geïnspireerd geraakt? Neem dan contact op met:

Tjalle Hoekstra

Fintechs

Turner wil vooroplopen in de innovatie van strategie-executie zelf. In de wereld van financiële dienstverlening lopen de FinTechs voorop. Zij creëren disruptieve oplossingen voor bestaande problemen. Door dit te doen zijn zij in staat de gevestigde orde uit te dagen.

Kans of bedreiging?

Binnen de markt Financiële dienstverlening staan we uitgebreid stil bij de ontwikkelingen rondom nieuwe en disruptieve start-ups. Turner zoekt dan ook bewust de samenwerking met FinTechs op. Wij doen dit omdat wij geloven dat deze fundamentele vernieuwers meerwaarde hebben voor onze klanten.

Benieuwd wat Fintechs betekenen voor uw bedrijfsmodel?

Geïnspireerd geraakt? Neem dan contact op met:

Dodijn Velema