Risicomanagement

Een onderwerp dat in het onderwijs sterk onderschat wordt

We kennen allemaal de krantenkoppen over problemen in het onderwijs. Zoals rondom vastgoed, opleidingsrendement en diplomering. Die problemen hebben geleid tot een versterkt toezichtskader van de overheid en een groeiende behoefte aan inzicht in bedreigingen en risico’s voor de bestuurders.
Als uw onderwijsinstelling een strategische agenda wil realiseren, dan moet uw hele organisatie hierop gericht zijn. Het onderkennen van risico’s die uw doelstellingen bedreigen is daarbij een belangrijke randvoorwaarde.

In het onderwijs gaat het over veel mensen, veel geld en de lange termijn. Risicomanagement verdient een plek op elke schoolagenda.

Het borgen van risicomanagement in de reguliere planning & control cyclus leidt tot een effectieve regie op het realiseren van de strategische doelen. Turner beschikt over specialisten die vele ‘vlieguren’ in risicomanagement hebben gemaakt op universiteiten, hbo- en mbo-instellingen.

Geïnspireerd geraakt? Neem dan contact op met:

Jeroen Visscher

Wij herkennen dit probleem in de volgende markten

Onderwijs

Door technologie, mondialisering en individualisering vindt in één generatie een omwenteling plaats in de manier waarop wij leven, werken, sporten, communiceren, eten en leren. Deze ontwikkeling stelt de onderwijssector voor een enorme uitdaging. Hoe houden we het onderwijs aangesloten bij de snel veranderende vraag in de markt?

Bij Turner geloven we in onderwijsinstellingen die investeren in flexibilisering, personalisering en digitalisering. Waar Leven Lang Leren, co-creatie en vernieuwende samenwerkingsverbanden geen begrippen zijn, maar daadwerkelijk ingezet worden om de prestaties van studenten continu te verbeteren.

Bij Turner hebben we ons gespecialiseerd in de volgende deelsectoren:

Universiteiten        Hogescholen        Middelbaar-beroepsonderwijs

Vanuit de volgende expertise kijken wij kritisch naar deze uitdaging

× Neem contact met ons op