(Digitale) innovatie

Verstoor of wordt verstoord!

In vrijwel alle bedrijfssectoren zet de digitalisering door, van de financiële dienstverlening, retail en logistiek tot dienstverlening en energie. Ook het onderwijs en de gezondheidszorg zetten de eerste stappen. Digitale innovatie is cruciaal: een derde deel van ieder bedrijf in constante staat van disruptie zijn.

Hoe doe je dat? De essentie is: experimenteer gericht, faal snel en schaal op wat werkt. Het vermogen van een organisatie om die versnelling in gang te zetten, noemen we het Innovatie en Digitale Quotiënt: uw IDQ. Dat is het digitale DNA dat startups en softwarebedrijven hebben, en dat gevestigde organisaties zich nog eigen moeten maken.

Turner werkt zij aan zij aan digitale innovatie met haar opdrachtgevers. Om uit te blinken op zes noodzakelijke terreinen van het IDQ om te overleven en te concurreren in het nieuwe normaal. (1) Digitale strategie & waarde proposities, (2) Klant gestuurde processen, (3) Digitale structuur & wendbare besturing, (4) Nieuwe competenties & energieke cultuur, (5) Technologie & data, (6) Executie = strategie.

Geïnspireerd geraakt? Neem dan contact op met:

Bas van Rooij

Wij herkennen dit probleem in de volgende markten

Financiële dienstverlening

De markt voor financiële dienstverlening. Een markt waarin continue verandering een vanzelfsprekendheid geworden is. Klanten willen betere producten en diensten tegen een lagere prijs. Toezichthouders eisen compliance met nieuwe wetten en regels. En aandeelhouders vragen een goed resultaat. Ondertussen verandert de markt in hoog tempo. Bestaande aanbieders ondervinden ook concurrentie van fintech bedrijven die gebruik maken van nieuwe technologieën.

Financiele dienstverlening         Digitale Innovatie

Onderwijs

Door technologie, mondialisering en individualisering vindt in één generatie een omwenteling plaats in de manier waarop wij leven, werken, sporten, communiceren, eten en leren. Deze ontwikkeling stelt de onderwijssector voor een enorme uitdaging. Hoe houden we het onderwijs aangesloten bij de snel veranderende vraag in de markt?

Bij Turner geloven we in onderwijsinstellingen die investeren in flexibilisering, personalisering en digitalisering. Waar Leven Lang Leren, co-creatie en vernieuwende samenwerkingsverbanden geen begrippen zijn, maar daadwerkelijk ingezet worden om de prestaties van studenten continu te verbeteren.

Bij Turner hebben we ons gespecialiseerd in de volgende deelsectoren:

Universiteiten        Hogescholen        Middelbaar-beroepsonderwijs

Zorg

De kostendruk in de zorgketen heeft de zorg efficiënter gemaakt, maar niet beter. Eendimensionaal de zorg willen verbeteren is echter een doodlopende weg. Waardegedreven zorg (oftewel VBHC, value based healthcare) combineert daarentegen wél een kostenreductie met kwaliteitsverhoging.

Zorg

Professionele dienstverlening

Professionele dienstverleners zijn organisaties waar hoog opgeleide professionals kennisintensieve diensten leveren. Ze behoren tot de meest complexe organisaties om te veranderen. Hun grootste uitdagingen in de komende jaren komen van de markt, door technologie en uit de organisaties zelf. De druk op marges neemt toe door concurrentie en omdat cliënten niet altijd meer betalen wat de professional hen vraagt.

Lees meer

Media

Door de digitalisering vervagen de grenzen tussen telecom, technologie en media. Technologische ontwikkelingen en veranderende mediaconsumptie bieden nieuwe kansen. Maar zij verstoren ook oude verdien- en bedrijfsmodellen. Relevantie, bereik, marktaandeel en marge zijn geen vanzelfsprekendheid in een gefragmenteerde media- en entertainment-markt met nieuwe toetreders. Wat vaststaat, is dat de macht is verschoven naar de mediaconsument. Die verlangt meer controle, keuze, personalisatie en interactiviteit dan ooit.

Lees meer

Vanuit de volgende expertise kijken wij kritisch naar deze uitdaging