Missie/visie

Specialist in strategie-implementatie

Onze missie is het duurzaam realiseren van financiële en operationele prestatieverbeteringen van organisaties en hun mensen. Turner staat voor: ‘Écht in resultaat!’

Voor kritische implementaties

Wij ondersteunen implementaties in de private en (semi-)publieke sector die in één keer moeten slagen wegens grote strategische, commerciële en/of maatschappelijke belangen. En altijd in het licht van de lange termijn continuïteit. Wij begeleiden deze implementaties in nauwe coproductie met de klantorganisaties op alle niveaus. We zijn motor zonder het stuur over te nemen.

Doorbraken met een business case

Onze visie is dat resultaat voor alle stakeholders alleen duurzaam is door de combinatie van inhoudelijke oplossingen (‘blauw, ratio’) en impactvol verandermanagement (‘rood, emotie, mens’). Daarbij zijn de bedrijfsdoelstellingen leidend in alles wat we doen. De doorbraak tot implementatie van prestatieverbetering ontstaat door eigenaarschap en slimme oplossingen.

Executiekracht

Kenmerkend voor Turner is de multidisciplinaire aanpak op maat en het boeken van resultaten in coproductie met de organisatie. We brengen actief expertise en best practices in, met een directe impact op zowel top line als bottom line vraagstukken. Dit koppelt de ontwikkeling van de organisatie aan die van de mensen. Daardoor verbetert de executiekracht. Turner stopt niet bij de analyse of een verslag. We gaan voor het resultaat.

Kenmerkend zijn de mensen van Turner. Ieder is specialist in een duidelijk expertisegebied en markt.

Thought leadership

Zinvol thought leadership laat u anders
denken over voor uw belangrijke onderwerpen.

Turner wordt gezien als onderscheidend specialist én
thought leader in strategie-executie. U kiest voor ondersteuning in strategie-executie omdat Turner de juiste specialistische kennis én vaardigheden biedt. In uw markt en op uw vraagstukken. Het thought leadership van Turner is dan ook primair vertaald naar onderscheidende proposities per markt en expertisegebied.

Daarnaast bieden onze gespecialiseerde markt- en expertisegroepen u gespecialiseerd thought leadership aan in de vorm van onderzoek, seminars en white papers over uw sector en vraagstukken. De ronde tafels en seminars die we u regelmatig aanbieden hebben een naam hoog te houden als het gaat over de balans waarin we scherpe innovatieve inhoud brengen en de dialoog faciliteren.

Strategie = Executie. Sneller verbeteren, vernieuwen én innoveren

Organisaties staan midden in het nieuwe normaal. Niets is meer zoals het was. Organisaties verstoren zelf of worden verstoord. Continuïteit is geen vanzelfsprekendheid meer. In deze tijd geldt maar één wet: strategie = executie.

Lees meer

Blogs

Oliebol!

Ik heb een salesprobleem, zoals velen. Eeuwig. Er valt nog veel te leren. Ik verkoop, zoals de meeste professionele dienstverleners, niets tastbaars. In de volksmond; ‘gebakken lucht’.

Lees meer

Angstig leiden

Ik irriteer me aan de eeuwige roep om leiderschap. Vrijwel overal beklagen mensen, ‘niet-leiders’, zich over het gebrek aan goede leiders. Ze zijn bang het zelf te doen en verwijten iemand anders hun gebrek aan verantwoordelijkheid. Helaas, van alle tijden.

Lees meer

Publicaties

Robotisering, AI, Block Chain, Wearables en IoT. Hoe moet jouw organisatie kiezen om echt waarde te creëren voor klanten en de organisatie? Tijdens het seminar van 9 november helpt Turner jou om deze vraag te beantwoorden en innovatie succesvol toe te passen.

Lees meer

Het mbo werkt sinds 2015 met kwaliteitsafspraken. Voor deze afspraken heeft het ministerie van OCW thema’s voorgeschreven, zoals verbetering van de beroepspraktijkvorming en terugdringing van de voortijdige schooluitval.

Lees meer

Ben Tiggelaar stelt het ideale stappenplan voor managers samen in zijn wekelijkse column. Elke ondernemer weet: vernieuwen moet. Maar een nieuw plan dat niet wordt uitgevoerd is net zoveel waard als ‘geen plan’. Wellicht dat daarom het boek Strategie = Executie van veranderexpert Jacques Pijl al een paar weken op nummer één staat in de managementlijsten.

Lees meer

Het managementsysteem van Turner is door de certificatie instelling SGS succesvol gecertificeerd volgens de norm ISO 9001:2015 voor de activiteiten organisatie-, bestuursadvies en interim management voor strategie implementatie.