Universiteiten

Op zoek naar nieuwe besturingsvormen: excelleren en samenwerken

In het Wetenschappelijk Onderwijs is veel in beweging. De besturingsmodellen uit de jaren ’60 staan opnieuw ter discussie vanuit een nieuwe roep om democratisering. Controle maakt plaats voor inspraak. Tegelijk verhoogt de overheid het toezicht op de huishouding. Want zij is bezorgd over de aanzienlijke risico’s – onder meer rondom vastgoed en diplomering – die elders in de sector zijn genomen. Daar komt de (internationale) concurrentie op gebied van onderwijs en onderzoek nog bij. Die dwingt af dat universiteiten zich specialiseren of samenwerking zoeken met andere universiteiten en instellingen.

Tegen deze achtergrond staat het onderwijs voor praktische uitdagingen waar wij als Turner oplossingen voor bieden. Denk daarbij aan:

1) Versterking van de bedrijfsvoering

2) Fusies en ontvlechtingen

laatstebatch-51

1) Versterking van de bedrijfsvoering

Excellent onderwijs vereist een excellente bedrijfsvoering. Die is niet altijd voor handen. Bijvoorbeeld als gevolg van versnippering in kleine opleidingen, spreiding over meerdere locaties, of lage studentaantallen die de bekostiging bemoeilijken.

Turner beschikt over expertise op gebied van financial control, roostering en studiesucces. Het succesvol realiseren van de strategische agenda vraagt bovendien om het in kaart brengen van doelstellingbedreigende factoren en risico’s. Turner beschikt over ervaren specialisten die vele ‘vlieguren’ hebben gemaakt op gebied van risicomanagement in het onderwijs.

laatstebatch-52

2) Fusies en ontvlechtingen

Veranderingen in de onderwijs- en onderzoeksmarkt dwingen af dat instellingen samenwerken. Zo kunnen kleine opleidingen blijven voortbestaan of kan onderwijs of onderzoek boven een kritisch niveau worden opgeschaald. Soms ook vraagt de markt juist om ontvlechting en schaalverkleining.

Turner heeft ruime ervaring met het daadwerkelijk realiseren van de beoogde voordelen van samenwerking en ontvlechting, waarbij verandering in organisatie en cultuur hand in hand gaan.

Geïnspireerd geraakt? Neem dan contact op met:

Peter Weijland

Geïnspireerd geraakt? Neem dan contact op met:

Jeroen Visscher